Login

Register

Login

Register

Monthly Archives - فوریه 2017

رنگ آشپزخانه و فنگ شویی

رنگ آشپزخانه و فنگ شویی

رنگ های متفاوتی برای روح بخشیدن به آشپزخانه وجود دارد، چگونه بهترین رنگ با بهترین انرژی را انتخاب کنیم؟ انتخاب رنگ آشپزخانه و فنگ شویی بستگی زیادی به موقعیت مکانی آشپزخانه دارد. 1- آشپزخانه ای که در جنوب خانه واقع شده است: (شهرت و اعتبار) - از رنگ های آتشگون مانند قرمز روشن ، زرد خورشیدی و نارنجی استفاده شود - بهتر است از رنگ های سبز و قهوه ای نیز بصور ترکیبی استفاده شود -از  رنگ های آبی و مشکی استفاده نشود 2- آشپزخانه...