Login

Register

Login

Register

Monthly Archives - جولای 2018

بالش و درد گردن (۱)

بالش و درد گردن کسانی که از درد گردن رنج میبرند عموما به سختی به خواب میروند و سرحال و بدون درد از خواب بیدار نمیشوند. درد گردن میتواند به احساس درد در سایر نقاط ستون فقرات منجر شود. این تحقیق نقطه شروعی است برای نشان دادن تاثیر بالش، تشک و نحوه خواب روی پیش گیری و تسکین درد گردن است. شما همواره برای درمان بایستی از پزشک خود مشاوره بخواهید. اما با استفاده از ملزومات خواب مناسب و استاندارد، میتوانید به روند بهبود...