Login

Register

Login

Register

Tag - آشپزخانه کوچک من

رنگ آشپزخانه و فنگ شویی

رنگ آشپزخانه و فنگ شویی

رنگ های متفاوتی برای روح بخشیدن به آشپزخانه وجود دارد، چگونه بهترین رنگ با بهترین انرژی را انتخاب کنیم؟ انتخاب رنگ آشپزخانه و فنگ شویی بستگی زیادی به موقعیت مکانی آشپزخانه دارد. 1- آشپزخانه ای که در جنوب خانه واقع شده است: (شهرت و اعتبار) - از رنگ های آتشگون مانند قرمز روشن ، زرد خورشیدی و نارنجی استفاده شود - بهتر است از رنگ های سبز و قهوه ای نیز بصور ترکیبی استفاده شود -از  رنگ های آبی و مشکی استفاده نشود 2- آشپزخانه...

فنگ شویی آَشپزخانه

فنگ شویی آشپزخانه

فنگ شویی آشپزخانه رعایت فنگ شویی آشپزخانه، انرژی های منفی را دفع ساخته و انرژی های مثبت را در خانه جاری میسازد. این انرژی به شما کمک میکند خانواده ای سالم تر، شادتر و مثبت اندیش تر داشته باشید. در پیاده سازی فنگ شویی آشپزخانه موارد زیر را دنبال کنید: 1-سعی کنید آشپزخانه روبروی در ورودی خانه نباشد. 2-آشپزخانه را همیشه تمیز و مرتب نگاه دارید. 3-نور و تهویه مناسبی برای آشپزخانه در نظر بگیرید. 4-هنگام آشپزی سعی کنید رو به شرق باشید. 5-بهتر است در...