Login

Register

Login

Register

Tag - خواب راحت

بالش و درد گردن (۱)

بالش و درد گردن کسانی که از درد گردن رنج میبرند عموما به سختی به خواب میروند و سرحال و بدون درد از خواب بیدار نمیشوند. درد گردن میتواند به احساس درد در سایر نقاط ستون فقرات منجر شود. این تحقیق نقطه شروعی است برای نشان دادن تاثیر بالش، تشک و نحوه خواب روی پیش گیری و تسکین درد گردن است. شما همواره برای درمان بایستی از پزشک خود مشاوره بخواهید. اما با استفاده از ملزومات خواب مناسب و استاندارد، میتوانید به روند بهبود...

خواب آسوده

خواب آسوده

خواب آسوده عوامل بسیاری در داشتن یک خواب آسوده و راحت دخیل هستند. ببینید چطور  با تغییراتی کوچک میتوانید کیفیت خواب خود را بهبود ببخشید. قدم اول در داشتن خواب آسوده:حتما کنار تخت خواب پاتختی قرار دهید: وجود پاتختی باعث میشود بهم ریختگی اطراف تخت به حداقل مقدار ممکن برسد. سعی کنید روی پاتختی همیشه خلوت و دور از بهم ریختگی باشد و بهتر است موارد زیر را روی آن قرار دهید : کلدانی ازگل های تازه کتابی که در حال خواندن آن هستید ...