Login

Register

Login

Register

Tag - طراحی اتاق خواب

اتاق خواب

۹ المان اساسی موثر در جذاب ساختن اتاق خواب

مانند اکثر مردم احتمالا برای شما هم اتاق خواب شما در صدر الویت هایتان نیست، تحقیقات نشان داده است که به دلیل عدم برخورداری از زمان و منابع مالی کافی ، بخش اعظم انرژی و منابع به بخش های عمومی خانه که بیشتر در معرض دید هستند، اختصاص می یابد. مانند: آشپزخانه و اتاق نشیمن. اکنون فصل تازه ای آغاز شده است و نسیم خنک ومطبوعی وزیدن گرفته است. آری زمان آن رسیده که محیطی دنج و آرام را برای...

تخت خواب

تخت خواب کوتاه یا بلند (پایه دار)؟

تخت خواب نباید خيلی بلند یا خيلی کوتاه باشد٬ ارتفاعی بين 35 تا 40 سانتیمتر برای تخت خواب مناسب است تا رفتن به تخت و خارج شدن از آن و همينطور مرتب کردن روتختی و ملحفه ها برای شما راحت باشد.